Risale-i Nur hareketinin mebdeinden müntehasına kadar devam eden hatt-ı müstakim üzerinde, yanlış anlaşılmasıyla büyük hatalara ve sapmalara sebebiyet veren bazı terimler üzerinde duran mühim bir eser.

Eserde incelenen konu başlıkları şu tarzdadır;


1) Fenâ-fi- l-ihvân
2) Hakikat mesleği ne demektir?
3) Risale-i nur hareketi bir tarikat mıdır?
4) Cadde-i kübrâ ne demektir?
5) İlm-el- yakîn, ayn-el- yakîn, hakk-el- yakîn
6) Risale-i nur mesleğinde zikir var mıdır?

Yükleniyor